Matalaenergiarakentamisen aluesuunnitelma ja asemakaavoituksen viitesuunnitelmat

Vuosi
2011-2012
Sijainti
Vuores, Tampere
Pinta-ala
6400 m²
Tyyppi
Asuinrakennukset
Tunnisteet
Suunnitelmat, Viitesuunnitelmat

Suunnitelmissa tutkittiin Tampereen asuntomessuille toteutetun Lantti-nollaenergiatalon soveltuvuutta aluerakentamiseen. Aluellisen matalaenergiarakentamisen kohteeksi valikoitui kaksi korttelia asuntomessualueen läheltä, Vuoreksen Koukkurannan alueelta, jonne tehtiin vaihtoehtoisia viitesuunnitelmia kaavaluonnosten tueksi, joista yksi valittiin jatkokeihiitelyä varten. Suunnittelualue sijoittuu loivasti lounaaseen laskevaan rinteeseen ja sitä ympäröivät laajat metsävaltaiset puistoalueet. Kortteleiden välissä on itä-Iänsi-suuntainen katu, jota pitkin alueelle saavutaan. Kortteleista pohjoisempaan tehtiin tarkempi tarkastelu, sillä etelän puoleinen kortteli todettiin varjostavien puiden takia haasteelliseksi aurinkoenergian tuoton kannalta. Kortteliin on sijoitettu yhdeksän 2-5 asunnon muodostamassa rivitaloa, joissa on yhteensä 30 asuntoa. Kaavan vaatimat 45 autopaikkaa on sijoitettu rakennusten väliin ja päätyihin. Energiankulutuksen leikkaamiseksi rakennusten sekä pihavarastojen katolle on sijoitettu aurinkopaneeleita sekä aurinkokeräimiä. Rakennusten suuntauksessa ja uusiutuvan energian ratkaisuissa on hyödynnetty asuntomessutalosta saatuja tietoja ja kokemuksia sekä suunnitelmalle tehdyn alueellisen energiatarkastelun ja -simuloinnin tuloksia.


Copyright Arkkigraf Oy © 2023