Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Arkkitehtitoimisto Arkkigraf Oy (y-tunnus: 0703235-5)
Annankatu 2
00120 Helsinki

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tomi Tulamo
Annankatu 2
00120 Helsinki

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta.

Käsittelyn oikeusperuste on joko henkilön suostumus tai sopimussuhde, missä rekisteröity henkilö on osapuolena tai osapuolen edustajana tai yhteyshenkilönä.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
– Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luovutus

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoa evästeiden ja lomakkeiden kautta.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa laitteellesi. Evästeet keräävät tietoa siitä, miten käyttäjä käyttäytyy verkkosivustollamme. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja sivustomme kehittämiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voit vapaaehtoisesti antaa luvan henkilötietoja kerääville evästeille. Otathan huomioon, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta ja palvelumme laatua.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. kohta 2). Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon luonteesta. Emme säilytä tietoja tarvetta tai sallittua aikaa pidempään. Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista esim. päättyneen asiakassuhteen tai ryhmähankkeen vuoksi, poistetaan.


Copyright Arkkigraf Oy © 2023