Toimisto

Kokenut, osaava ja innokas arkkitehtitoimisto!

Arkkitehtitoimisto Arkkigraf Oy on perustettu vuonna 1987. Toimiston osakkaat ovat Martti Tulamo, arkkitehti SAFA, hall.pj. ja Tomi Tulamo, arkkitehti SAFA, tj.

Henkilöstö

Henkilökuntamme käsittää 3-8 henkilöä, joista projektinjohtajat ovat arkkitehteja ja muu henkilökunta rakennusarkkitehteja ja arkkitehtiopiskelijoita. Teemme myös yhteistyötä kumppaniyritysten kanssa.

Arkkitehtisuunnittelu

Päätoimialoinamme ovat toimisto- ja liikerakennusten, teollisuus- ja tuotantolaitosten, asuntojen ja julkisten rakennuksien suunnittelu sekä saneeraus, sisustussuunnittelu ja kaavoituksen viitesuunnitelmat.

Sitoudumme saamiimme toimeksiantoihin ottamalla huomioon asiakkaan tavoitteet ja päämäärät. Laadimme asiakkaan lähtökohdista rakentuvat korkealaatuiset suunnitelmat, jotka ominaisuuksiltaan viestivät asiakaskuvaa ja arkkitehtitoimiston osaamistasoa.

Aktiivinen yhteistyö eri osapuolien välillä mahdollistaa tavotteiden saavuttamisen sovitussa aikataulussa.

Tietomallinnus

Toimintamme perustuu vahvaan tietomalliosaamiseen. Suunnittelemme kaikki hankkeemme lähtökohtaisesti tietomalleilla yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) mukaisesti. Huomioimme tietomalleissamme tilaajan erityiset tavoitteet, tiedonsiirtoon liittyvät vaatimukset sekä laajuus-, määrä- ja mittatiedon tuottamisen.

Teemme olemassa olevista kohteista lähtötietomalleja laserkeilauksen tuottaman pistepilvitiedon sekä olemassaolevien dokumenttien avulla. Tarjoamme erityisosaamistamme myös tietomallikonsultointina, johon kuuluu opastus tehokkaisiin tietomallinnuskäytäntöihin sekä tietomallien ja yhdistelmämallien organisointi, koordinointi ja ylläpito. Kaikkiin tietomallipalveluihimme voi myös yhdistää hankkeen pääsuunnitteljiatehtävät.

Laadunvarmistus

Toimistolla on käytössä ATL:n laatujärjestelmä sekä oma toimistomanuaali ja tietomallinnusohje. Toimisto on mukana Tilaajavastuun Luotettava kumppani-ohjelmassa.

Jäsenyydet

Toimisto on Arkkitehtitoimistojen liiton ATL ry:n sekä buildingSMART Finland:in jäsen.

Asiakkaita

 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopistokiinteistöt
 • Finavia
 • Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
 • JM Suomi Oy
 • Kesko
 • Liikennevirasto
 • Rakennusosakeyhtiö Hartela
 • Skanska
 • St1 Oy
 • Suomen Lähikauppa Oy
 • Tampere
 • Varma

Copyright Arkkigraf Oy © 2023